Közszolgáltatási szerződés

A távhőszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés

A szerződés a folyamatos, biztonságos és szerződés szerinti mennyiségű távhő szolgáltatására vonatkozik, amelyet a szolgáltató az épület csatlakozási pontján teljesít. A hőközpontot a FŐTÁV Nonprofit Zrt. a közszolgáltatási szerződés és a mellette megkötött "Üzemviteli megállapodás" szerint üzemelteti. A fogyasztói közösségnek kell döntenie arról, hogy mely helyiségekben, mikor és milyen mértékű fűtést kíván. Az épület fogyasztói vezetékhálózatának és berendezéseinek az igény szerinti üzemeltetése és fenntartása a tulajdonos(ok) kötelessége!

Általános közszolgáltatási szerződés

A távhőszolgáltatásra vonatkozó, (határozatlan időre szóló) általános közszolgáltatási szerződést a távhőszolgáltató lakó- vagy vegyes célra használt épület esetén az épület tulajdonosával, közös tulajdonban lévő épület esetében a tulajdonosi közösséggel köti meg írásban.

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. által jelenleg alkalmazott Általános közszolgáltatási szerződés minták:

Általános közszolgáltatási szerződés - felhasználói hőközpont PDF (0,6 MB)

Általános közszolgáltatási szerződés - szolgáltatói hőközpont PDF (0,7 MB)

Általános közszolgáltatási szerződés ÁSZF

Egyedi közszolgáltatási szerződés

A távhőtörvény által meghatározott másik fogyasztói kategória - egyéb fogyasztó (nem lakossági) - esetében egyedi közszolgáltatási szerződést köt a tulajdonossal.

Egyedi közszolgáltatási szerződés ÁSZF