Kivitelezés az első Mintaépületben

Elkezdődött a kivitelezés a Mintaépületek pályázat nyertes épületében

Megkezdődött a FŐTÁV Mintaépületek pályázatának első nyertes épületében, a XV. kerületi Rákos út 100. alatti házban a kivitelezés. A három nyertes mindegyikénél napelem kerül a tetőre, felújítják a melegvíz-rendszert, valamint az eddig alkalmazott módszereknél egyszerűbben követhetővé válik a lakások hőenergia-felhasználása. A FŐTÁV ezen kívül milliárdos fejlesztéseket tervez, amelyek olcsóbbá teszik a hőt és a cég működését. A költségek csökkentése az új fogyasztók csatlakozásában is megmutatkozik. Idén már 18 új szerződés jött létre.

A Mintaépületek pályázat nyertesei

A pályázaton nyertes alábbi három épület lakóközösségével kötött szerződést a FŐTÁV:
- XV. ker. Rákos út 100.
- XV. ker. Nyírpalota utca 1-21.
- III. ker. Hadrianus utca 7.


A pályázaton nyertes épületek korszerűsítésének során – 50 millió forint értékben – az alábbiakban műszaki tartalmú energetikai átalakításokat végzi el a FŐTÁV ingyen:


o Az épület használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése. A teljes vezetékhálózat átépítése, hatékony hőszigetelése, a cirkulációs rendszer termosztatikus beszabályozó szelepekkel való felszerelése.
o A „smart költségosztás" rendszer teljes körű kialakítása, mind fűtési, mind HMV rendszerre vonatkozóan. Ennek révén lakásonként havonta, akár forintban is megismerhető a fogyasztás. 
o Az épületen elhelyezett napelemekkel termelt villamos energia az épületszintű rendszerben kerülhet felhasználásra, vagy az átalakított mérési ponton keresztül az  elosztóhálózatra lehet visszatáplálni.

 

A szolgáltató célja az, hogy mintákat, tapasztalatok adjon az épületek tulajdonosainak energetikai korszerűsítésre és a megújuló energia hasznosítására, költségosztásra.

 

A távfűtés energiastratégiai eszköz

A Nemzeti Energiastratégia 2030-ig szóló programja is hosszú távon számol a távhővel: „A távhőrendszerek kiemelten fontos szereplői lesznek a hőellátás megújulásának azzal, hogy szinte bármilyen hőforrásból termelt hőt be tudnak fogadni, és el tudnak juttatni a végfelhasználókhoz." Ehhez azonban meg kell újulnia a távhőtermelésnek és a szolgáltatói rendszereknek is. A FŐTÁV Zrt. a következő fejlesztéseket hajtotta végre illetve tervezi megvalósítását a hatékony és olcsó távhő érdekében.

 

A szemétégetés szerepének növelése a távhőellátásában

Földgázkiváltó alternatíva a szigorú környezetvédelmi előírásokkal szabályozott hulladékégetés távhőellátásba való fokozott bevonása. Ez összhangban van a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, ami a hulladékgazdálkodás területén 10 %-os energetikai hasznosítást ír elő. Budapesten az ehhez szükséges fejlesztések előkészítési stádiumban vannak például az egyelőre egyetlen fővárosi Hulladékhasznosító Mű szemétégetésből származó hőjének távfűtésre történő hasznosítása megduplázásával (a projekt költsége: 5,5 mrd Ft; Megtérülés: 10,8 év), illetve további olyan beruházások megvalósításával, amelyek olcsóbbá teszik a távhőt, hozzájárulva ezzel szintén ahhoz, hogy a távhőellátás az ingatlanok értéknövelő tényezőjévé váljon.

A FŐTÁV elmúlt két évének műszaki-fejlesztési eredményei


- Révész fűtőmű kiváltása (Beruházási összeg: 390,6 millió Ft; Költségmegtakarítás: 208,3 millió Ft/év – 1,9 év megtérülési idő)
- Füstgáz hőhasznosítása a Rákoskeresztúri Fűtőműben (Beruházás összege: 92,6 millió Ft; Költségmegtakarítás: 22 millió Ft/év – 4,5 év megtérülési idő)
- Szintetikusgáz bekeverése csúcsletörésre a Rákoskeresztúri Fűtőműben (Beruházás összege: 100,8 millió Ft; Költségmegtakarítás: 14,5 millió Ft/év új költség mellett 43 millió Ft/év – 3,5 év megtérülési idő)

Működési hatékonyság – versenyképesség

A FŐTÁV stratégiájának alapvető célja új fogyasztók bekapcsolása, amelyre nyilván csak versenyképes távhő esetén van lehetőség. Szeptemberig 17 kisebb-nagyobb távhőre történő csatlakozási szerződést kötött meg a szolgáltató, s így az év végéig várhatóan 6-8 MW, míg 2012-2013-ban további 16 szerződés megkötésével összesen 21,6 MW rákötés várható. A gazdasági válság ellenére is lehetőség van tehát arra, hogy a távhő Budapesten bővülni tudjon, és ne csak megőrizze fogyasztóit. A budapestiek is érzékelik a megváltozott helyezetet a fűtési piacon, amit az is jelez, hogy a közelmúltban három korábban gázzal fűtő épület tért vissza a távhőhöz és már családi ház is csatlakozott a távhőszolgáltatásra.

BVK Holding Zrt. – FŐTÁV Zrt.