Fenntarthatósági, környezetvédelmi küldetés

Magyarország legsűrűbben lakott, legnépesebb településeként Budapest számára elsőszámú kihívás a főváros fenntartható működésének hosszú távú biztosítása, melyben kiemelt szerep jut a budapesti összvárosi energiagazdálkodásnak.  A FŐTÁV Zrt.-nél ennek ismeretében és szellemében folyamatosan fejlesztjük energiahatékony, környezetbarát szolgáltatásainkat Budapesten és vonzáskörzetében.


- A fűtési-hűtési szolgáltatási tevékenységünket kontrolláltan, hosszú távon fenntarthatóan, hatékony módon látjuk el.
- Folyamatosan növeljük az energiagazdálkodás hatékonyságát,így az energia megtakarítás mellett mérsékeljük a   légszennyező anyagok kibocsátását is.
- Az épületek távhőszolgáltatásba kapcsolásával, a Kéménymentes belváros projekt végrehajtásával javítjuk a sűrűn lakott belső kerületek levegőminőségét.
- Csökkentjük a fosszilis tüzelőanyagok használatát a megújuló energiákon alapuló hőtermelés fokozásával, biomassza fűtőművek létesítésével.
- A hulladékok növekvő arányú energetikai hasznosításával óvjuk a közvetlen és globális környezetünket. A napelemes rendszerek telepítése mellett folyamatosan keressük a további megújuló energiaforrások, így többek között a geotermikus energia regionális alkalmazási lehetőségeit.
- Zöldfelületek létesítésével is javítjuk környezetünk minőségét.
- A változó éghajlati körülmények között minél több polgár figyelmét felhívjuk a távhőszolgáltatás előnyös környezeti hatásaira.
- Az újonnan jelentkező piaci igényekre innovatív, környezetbarát, kiszámítható és kényelmet biztosító megoldásokkal reagálunk.
- Folyamatosan fejlesztjük „okos mérés” megoldásainkat, moduláris hőközpontjainkat, egyre kiterjedtebb, a jövőben összefüggő, egységes rendszert alkotó távhő hálózatunkat, valamint új szolgáltatásainkat.
- Társadalmi felelősségvállalásunk részeként környezettudatos magatartást népszerűsítő, szemléletformáló események aktív szereplőjeként is teszünk környezetünk megóvásáért.
- Olyan zöld kampányokban veszünk részt, amelynek célja a klímaváltozás elleni fellépés és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése. Ezen felül a lakosság szemléletformálása érdekében rendszeresen edukációs és környezettudatos kampányokat szervezünk.
- Napjaink energiaigényeinek kielégítése mellett, partnereink és ügyfeleink számára olyan szolgáltatást biztosítunk, amely folyamatosan növekvő környezettudatosságunkkal összhangban a jövő generációi számára is élhető környezetet biztosít.


FŐTÁV Zrt.