Fővárosi Lakásrezsi-támogatás igénylése

A FŐVÁROSI LAKÁSREZSI-TÁMOGATÁS

ÉVENTE 24 000 FORINTTAL CSÖKKENTHETI A REZSISZÁMLÁKAT!

 

A távhődíj-támogatás havi 2 000 Ft-tal csökkenti a fizetendő távhőszolgáltatási díj összegét. Az igénylőlapok a Főpolgármesteri Hivatal és a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálati irodáin tölthetők ki és adhatók le.

A támogatásra – többek között – azok a távhőszolgáltatást igénybe vevő háztartások jogosultak, amelyekben valaki kerületi lakásfenntartási támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ápolási díjban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, álláskeresési járadékban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül vagy közfoglalkoztatott, az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, de ellátásban nem részesülő munkanélküli vagy védendő fogyasztó.

Egy háztartás egy időben vagy a távhődíj-támogatást, vagy a víz-, csatorna- és szemétszállítási díjtámogatást veheti igénybe.

 

Részletes információk: www.halozatalapitvany.hu                        www.budapest.hu/lakasrezsi-tamogatas