Bízzuk a modern szabályozókra a fűtést!

A fűtési időszak a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint szeptember 15-étől május 15-éig tart. Szeptember 15-e és május 15-e között a közösségek és a távhőszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés mellékletét képező üzemviteli megállapodások alapján végzi a FŐTÁV a fűtési rendszer szabályozását vezérlő automatika ki- és bekapcsolását. Az épületek fűtésének szabályozásában a legkorszerűbb megoldás az, amikor az üzemviteli megállapodásban rögzítettek szerint a hőközpontok működését vezérlő elektronika automatikusan szabályozza és kapcsolja ki valamint be a külső hőmérséklet változása szerint a fűtést. Így külső beavatkozás nélkül akkor indul el és áll le a fűtésszolgáltatás, amikor arra szükség van. Az automatikus üzemviteli megállapodás választásával nemcsak az épületek energiafelhasználását lehet mérsékelni, de az átmeneti időszakban sincs szükség a fűtésindítás/-leállításra vonatkozó rendelkezések megtételére, ezáltal időt, fáradtságot és költséget takaríthatnak meg a lakóközösségek. Az üzemviteli megállapodás módosítását a felhasználók képviselője, vagy hőszolgáltatási megbízottja kezdeményezheti a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodáinkban.

Az épület képviselőjének, vagy hőszolgáltatási megbízottjának írásban közölt megrendelésére természetesen továbbra is lehetséges eseti rendelkezéssel eltérni az üzemviteli megállapodásban foglaltaktól. A FŐTÁV azonban felhívja a figyelmet, hogy a felhasználói közösség és a távhőszolgáltató között létrejött üzemviteli megállapodásban foglaltaktól eltérő eseti rendelkezéssel történő fűtés indítása, leállítása a tavaszi, április 15 – május 14. közötti, illetve az őszi, szeptember 15 – október 14. közötti időszakban kizárólag 1-1 alkalommal díjmentes. Minden további, illetve egyéb időszakban igényelt „eseti rendelkezés” térítés köteles. A kapcsolás díja 17 100 Ft + áfa, melyet a távhőszolgáltató a társasház/lakásszövetkezet/tulajdonos felé utólag számláz ki. A képviselők, vagy hőszolgáltatási megbízottak eseti rendelkezését az erre a célra rendszeresített, honlapunkról letölthető, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon lehetséges megküldeni a nyomtatványon megjelölt elérhetőségekre. (http://fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/letoltheto-nyomtatvanyok/) A fűtéskapcsolást munkanapokon, munkaidőben a FŐTÁV Zrt. 24 órán belül teljesíti.