Elégedettek a Főtáv ügyfelei

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Elégedettek a FŐTÁV ügyfelei

 

Nagymértékben elégedettek a FŐTÁV Zrt. fogyasztói mind az ügyfélszolgálati ügyintézéssel, mind a távfűtési szolgáltatással. A szolgáltató az idén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által megadott szempontrendszer mentén, több szinten végzett elégedettségmérést az ügyfelei körében. A legutóbbi mérési eredmények szerint, mind a személyes, mind a telefonos ügyintézéssel csaknem 100 százalékban elégedettek a fogyasztók. A hivatal előírása szerint az idei, személyes felkeresés alapján végzett átfogó felmérés is hasonló elégedettséget mutat, s ez az előző évihez képest több mint négy százalékpontos emelkedést jelent.

A legtöbb szempont alapján 98 százalékban elégedettek a FŐTÁV ügyfélszolgálati irodáinak teljesítményével a távhőszolgáltatást igénybevevők – derült ki a 2019 szeptemberében végzett havi felmérés összesített eredményeiből. A távhőszolgáltatással kapcsolatos fogyasztói elégedettségi felmérés első részében – a személyes ügyfélszolgálatokon található adatgyűjtő tabletek eredményei szerint – az értékelésre vállalkozók tizenegy kérdés közül hét esetben adtak 98 százalékos értékelést. Így nagy arányban elégedettek a budapesti ügyfélszolgálatok tevékenységével, az ügyintézés szakszerűségével, eredményességével, gyorsaságával, az ügyintézők udvariasságával, megjelenésükkel. A segítőkészségüket még többen, 99 százalékos arányban ismerték el a válaszadók. Ugyancsak 98 százaléknyian voltak elégedettek az ügyfélszolgálati irodák komfortjával, ám azok nyitvatartási rendjével, illetve megközelíthetőségükkel, valamint a várakozási idő hosszúságával már többen nem értettek egyet. A telefonos ügyintézés végén feltett kérdések és azokra adott válaszokon alapuló felmérés 99 százalékos elégedettséget mutat az ügyintézés szakszerűsége, az ügyintéző kommunikációja, segítőkészsége tekintetében. A válaszokból kiderült az is, hogy az ügyfelek a várakozási időn, az ügyintézés gyorsaságán, eredményességén javítanának.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előírására végzett személyes megkeresésen alapuló kutatás adatai alapján a megkérdezettek 99,2 százaléka elégedett összességében a FŐTÁV Zrt.-vel és szolgáltatásaival. Tehát az 1-től 5-ig terjedő skálán az ügyfelek több mint 99 százalékos arányban adtak a feltett kérdésekre 4-es vagy 5-ös értékelést. Ezzel a 2018-as eredményeket a válaszadók 4,2 százalékponttal javították. A felmérés területét reprezentáló, legalább 500 fős mintán, tablettel támogatott kérdőíves kutatás keretében az idén személyesen kérdezték a lakossági ügyfeleket. A megkérdezettek 96 százaléka saját maga kereste a FŐTÁV ügyfélszolgálatát, jellemzően telefonon és döntően számlázással kapcsolatos ügyintézés miatt. Szolgáltatói hibát a fűtés- vagy melegvíz-szolgáltatásban mindössze egy százalékuk tapasztalt, s a válaszadók 65 százaléka teljesen elégedett volt a díjfizetési renddel és a szolgáltatás ár-érték arányával. Érdekesség, hogy az ügyfeleknek csak az egynegyede használja az elektronikus vagy online fizetési lehetőségeket.

 

A kutatás alapján a fogyasztók 76,6 százaléka csekken egyenlíti ki a számláit, csoportos beszedési megbízással csak 15,6 százalékuk, átutalással 5,6 százalékuk, míg a FŐTÁV online felületein nem több mint 2,2 százalékuk fizet.

              

Budapest, 2019.11.18.

 

 

FŐTÁV Zrt.