Geotermikus távhőtermelő projekt indulhat Budapesten

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Geotermikus távhőtermelő projekt indulhat Budapesten

 

Együttműködési megállapodást írt alá a FŐTÁV és az izlandi Arctic Green Energy cégcsoport geotermikus távhőtermelő egységek létesítéséről. A beruházás évi 21.000 tonna CO2 kibocsátás-csökkenést eredményezhet a fővárosban.

 

A budapesti távhőszolgáltatásban, ezáltal a főváros hőellátásában az első, nagyobb léptékű (akár 10-20 MWth kapacitású) geotermikus projekt valósulhat meg a FŐTÁV Nonprofit Zrt. és a jelentős nemzetközi geotermikus energiatermelési és projektfejlesztési portfóliót tulajdonló, izlandi gyökerekkel rendelkező Arctic Green Energy (Arctic) vállalat együttműködésével.

A projekt illeszkedik a FŐTÁV nemrégiben elfogadott középtávú üzleti stratégiájához, mely a működését a közeljövőben megkezdő egységes fővárosi közműtársaság, a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. távhőszolgáltatási szakmai céljait foglalja keretbe. A most aláírt Együttműködési Megállapodás a projekt első érdemi szakaszára koncentrál, mely a lehetséges helyszínek feltérképezését, a szükséges engedélyek megszerzését és a teljes műszaki, gazdasági, jogi előkészítést foglalja magában.

A 2030-ra vonatkozó európai uniós klímavédelmi célkitűzések szerint az 1990. évi értékhez képest 40%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, a megújuló energia részarányának a bruttó végső energiafelhasználáson belül pedig el kell érnie a 32%-ot.

A klímavédelmi célok teljesítésében fontos szerep hárul a távhőszolgáltatói szektorra, nem véletlenül szerepel a tavaly elfogadott Nemzeti Energiastratégiában a Zöld Távhő Program. Az ebben megfogalmazott célkitűzés alapján a földgáz részarányát a távhőtermelésben 2030-ra a jelenlegi, országosan 70% feletti szintről 50%-ra kell csökkenteni, amelynek egyik lehetséges eszköze a geotermikus energia minél nagyobb mértékű alkalmazása. Magyarországon a távhőtermelést hatósági árak szabályozzák, ezért a fővárosban megvalósuló geotermikus termelőegységek árazását is a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogja szabályozni.

A FŐTÁV kiemelt stratégiai célja – összhangban a Zöld Távhő Programmal és Budapest klímavédelmi céljaival – a távhőpiac zöldítése, amelyben – a hulladékalapú hőtermelés arányának növelése mellett – hosszú távon a geotermikus energia alapú kapacitások létesítésének van kulcsszerepe a kedvező fővárosi adottságok kihasználásával. A társaság hosszabb távú célja összesen mintegy 150-200 MWth geotermikus hőtermelő kapacitás létesítése. Ezért a most aláírt megállapodást követően a FŐTÁV a későbbiekben is kész hasonló együttműködések kialakítására az Arctic-kal és további, hasonló színvonalú szakmai referenciával rendelkező partnerekkel.

Az Arctic tevékenysége kiterjed a geotermikus energiát hasznosító erőművek és fűtőművek tervezésére, létesítésére és üzemeltetésére, valamint a termelt villamos- és hőenergia értékesítésére.

Egy 20 MWth kapacitással rendelkező létesítmény legalább 300.000-400.000 GJ/év geotermikus hőenergia megtermelését tenné lehetővé, amely 14.000-21.000 tonna/év CO2 kibocsátás-csökkenést, továbbá 20.000-30.000 kg/év helyi légszennyező anyag kibocsátás elmaradását eredményezné. Egy ilyen teljesítményű geotermikus kútpár mintegy tízezer átlagos budapesti háztartás teljes éves távhőigényét képes biztosítani.

További információ az Arctic Green Energy-ről: www.arcticgreencorp.com

További információk a FŐTÁV-ról: www.fotav.hu

 

Budapest, 2021.03.31.

 

FŐTÁV Nonprofit Zrt.