Tájékoztatás informatikai rendszerek megújításáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Nonprofit Zrt. ügyfélkezelési rendszere, ennek részeként az ügyfélszolgálati portál és a számlázási modul is megújul. Az új online ügyfélszolgálati rendszer már elérhető ügyintézés céljára fogyasztóink és a közös képviselők számára egyaránt.

A FŐTÁV ügyviteli rendszereinek fenti megújítása részeként, a szükséges informatikai átállás miatt, a június havi fogyasztói számlák kiállítására és kézbesítésére, az ügyfeleink által már megszokott időszakhoz képest némileg később kerül sor. A számla kiállítás dátuma  június hó  vége, a kézbesítés dátuma a július 12-vel kezdődő hét.

Az időpontok egyszeri változásával párhuzamosan természetesen a számlafizetési határidők is változnak júliusban a megszokotthoz képest. A távhőszolgáltatási számlák fizetési határideje a hatályos Üzletszabályzatunkban foglaltaknak is megfelelően a számla kiállításától számított 30 naptári nap. A csoportos beszedési megbízást adó felhasználók/díjfizetők folyószámla-terhelésének értéknapja - eltérő megállapodás hiányában - megegyezik a fizetési határidővel.

Az egyszeri időpont-módosulás természetesen csak a június havi számlákat és az azokhoz kapcsolódó határidőket érinti, ügyfeleink a júliusi, és az azt követő távhőszámlákat már ismét a megszokott időszakban kapják kézhez, amelynek meghatározásánál figyelembe vesszük a számlák fizetési határidejét is.

Az átállás időszakában esetlegesen okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, megértésüket és türelmüket köszönjük!

Üdvözlettel:
FŐTÁV Nonprofit Zrt.