Tájékoztatás informatikai rendszerek megújításáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Nonprofit Zrt. ügyfélkezelési rendszere, ennek részeként az ügyfélszolgálati portál és a számlázási modul is megújul. Az új online ügyfélszolgálati rendszer már elérhető ügyintézés céljára, fogyasztóink és a közös képviselők számára egyaránt.

A FŐTÁV ügyviteli rendszereinek megújítása részeként, a szükséges informatikai átállás miatt, a június havi fogyasztói számlák kiállítására és kézbesítésére az ügyfeleink által már megszokott időszakhoz képest némileg később, július második felében került sor.

A júniusi számlakiállítás időpontjának változásával párhuzamosan természetesen a számlafizetési határidők is változtak a megszokotthoz képest. A távhőszolgáltatási számlák fizetési határideje a hatályos Üzletszabályzatunkban foglaltaknak is megfelelően a számla kiállításától számított 30 naptári nap. A csoportos beszedési megbízást adó felhasználók/díjfizetők folyószámla-terhelésének értéknapja - eltérő megállapodás hiányában - megegyezik a fizetési határidővel.

Az informatikai átállás miatti egyszeri időpont-módosulás csak a június havi számlák kiállítását és az azokhoz kapcsolódó határidőket érintette. A júliusi és az azt követő távhőszámlák kiállításánál figyelembe vesszük a számlák fizetési határidejét oly módon, hogy azok időben ne essenek egymáshoz közel. Ügyfeleink így lényegében már a megszokott időszakban kapják kézhez a távhőszámlákat.

Az átállás időszakában esetlegesen okozott kényelmetlenségekért elnézésüket kérjük, megértésüket és türelmüket köszönjük!

Üdvözlettel:
FŐTÁV Nonprofit Zrt.