Téli rezsicsökkentés

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya téli rezsicsökkentésről döntött. A 2018. március 12. napján kihirdetett és március 13. napján hatályba lépett, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján Ön a rendkívüli hideg időjárás miatt a társaságunk által kiállított számlán szereplő költségekből árkompenzációra jogosult.

A Kormány döntése alapján a jóváírás mértéke 12.000,- Ft. Az alábbiakban a jogszabállyal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdésekre adjuk meg a választ.

 

Kérdések és válaszok

 

      1.  Hogyan és mikor kapom meg a támogatást?

A távhőszolgáltató a Kormány 39/2018. ( III. 12. ) Korm. rendeletének megfelelően a juttatást 2018. április hónapban írja jóvá a lakóingatlanban, lakossági díjszabással fűtési távhőszolgáltatást használó fogyasztók számlájában.

 

      2.  Kérhetem az összeg készpénzes kifizetését?

A kompenzáció a jogszabály szerint készpénzben nem vehető fel, az a távhőszámla/számlák összegének csökkentésére szolgál, azokon kerül jóváírásra.

 

      3.  Mekkora összeget írnak jóvá?

A kormányrendelet alapján a jóváírandó árkompenzáció mértéke lakásonként 12.000,- Ft.

 

      4.  Mikor írják jóvá a támogatást?

A juttatás összegét a távhőszolgáltató 2018. április hónapban írja jóvá a díjfizetők szerződéses folyószámláján, amely jóváírás a 2018. április hónapban kibocsátott távhőszámla egyenlegében mutatkozik meg.

 

    5.  Van-e teendőm, hogy megkapjam a támogatást?

Az ügyfeleknek a juttatás jóváírásával kapcsolatban semmilyen tennivalójuk nincs, a jóváírást a szolgáltató végzi el.

 

       6.  Mi történik akkor, ha az áprilisi számlám alacsonyabb, mint 12.000,- Ft? Elveszik a különbözet?

A 2018. áprilisában kibocsátott számlában a fizetendő összeg nagyságától függetlenül megtörténik a lakásonkénti 12.000,- Ft jóváírása. Amennyiben a távhőszolgáltatási díjak összege alacsonyabb, mint a juttatás összege, akkor túlfizetés keletkezik. A különbözet nem veszik el, hanem a későbbiekben a FŐTÁV Zrt.-nél nyilvántartott, lejárt fizetési határidejű tartozás csökkentésére kerül felhasználásra a Polgári Törvénykönyv szerinti kiegyenlítési sorrendben (elsőként a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra). Amennyiben Önnek nincs lejárt tartozása, úgy a következő havi távhőszámla fizetendő összege csökken a túlfizetés mértékével mindaddig, amíg a teljes összeg felhasználásra nem kerül.

 

       7.  Ha túlfizetésem van, akkor is megkapom a támogatást?

Igen, a juttatás jóváírása teljesen független a távhőszámla aktuális egyenlegétől, vagyis akkor is jár, ha túlfizetése van a fogyasztónak.

 

     8.  Kik kaphatják meg a jóváírást?

Azok kaphatják meg a juttatást, akik a lakás céljára használt lakóingatlanban, lakossági díjszabással veszik igénybe a fűtési távhőszolgáltatást. Nem lakás célú ingatlan esetében (pl. iroda, üzlet, garázs) nem jár juttatás.

 

      9.  Díjszétosztás nélkül fizeti a lakóközösség a távhőszámlát. Hogy kerül jóváírásra a juttatás?

Amennyiben a lakóközösség a fűtési távhőszolgáltatás díját szétosztás nélkül, azaz egy összegben fizeti meg FŐTÁV Zrt. felé, úgy a juttatás egy összegben kerül jóváírásra a kiállított távhőszámlában. A jogszabály szerint az egyben jóváírt összeget a jogosultak felé a közösség megbízottja, azaz a közös képviselő/képviselet érvényesíti lakásonként azonos mértékben, ami ebben az esetben is lakásonként 12.000 Ft. Amennyiben a megbízott nem így jár el, akkor a fogyasztóvédelmi hatóságnál lehet reklamációt benyújtani.

 

        10.  Mostanában adtam el az ingatlant. Ki kapja meg a juttatást?

A juttatásra az jogosult, aki 2018. március 13-án a lakás céljára szolgáló ingatlanban a távhőszolgáltatás díjfizetője volt.

 

        11.  Ha tartozásom van, akkor az csökken 12.000,- Ft-tal?

A juttatás teljes összege (12.000,- Ft) a 2018. áprilisában kiállított számlában kerül jóváírásra. Amennyiben a távhőszolgáltatási díjak összege alacsonyabb, mint a juttatás összege, akkor a számla fizetendő összege negatív értékű lesz, azaz túlfizetés keletkezik. A folyószámlán található túlfizetés nem veszik el, hanem a későbbiekben a FŐTÁV Zrt.-nél nyilvántartott, lejárt fizetési határidejű tartozás csökkentésére kerül felhasználásra a Polgári Törvénykönyv szerinti kiegyenlítési sorrendben (elsőként a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra).

 

        12.  Hogyan tudom érvényesíteni a juttatást, ha részletfizetési megállapodást kötöttem?

A 12.000 Ft-os juttatást teljes egészében jóváírják a 2018. áprilisában kibocsátott számlában függetlenül attól, hogy az ügyfél kötött-e részletfizetési megállapodást korábbi időszakra vonatkozó tartozásokra.

 

      13.  Ha több távhő számla van a nevemen, mindegyikben megkapom a juttatást?

A juttatás minden lakás céljára használt ingatlanban, lakossági díjszabással igénybe vett távhőszolgáltatás után jár, tehát a több lakással rendelkező ügyfelek mindegyik – lakás célra használt – ingatlan után megkapják a 12.000.- Ft összegű juttatást.

 

      14.  A 12.000,- Ft-os kedvezményt a teljes számla összegéből írják jóvá vagy csak a fűtési hődíjra?

A teljes számla összegből kerül jóváírásra a támogatás összege, amennyiben az adott lakásban fűtési célú távhőszolgáltatás igénybevétele is történik. Vagyis ott ahol csak melegvíz szolgáltatás történik, nem érvényesíthető a kedvezmény.

 

        15.  Mi van, ha június végéig sem használom fel a juttatást?

Mivel a jogszabály szerint a 12.000,- Ft jóváírása már a 2018. áprilisában kibocsátott számlában megtörténik, ezért az így keletkezett túlfizetés akkor sem vész el, ha június 30-ig nem történik meg a felhasználása. Amennyiben az árkompenzáció teljes összege nem használódik fel és Önnek lejárt tartozása van, úgy az a FŐTÁV Zrt.-nél nyilvántartott, lejárt fizetési határidejű tartozás csökkentésére kerül felhasználásra a Polgári Törvénykönyv szerinti kiegyenlítési sorrendben (elsőként a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra). Amennyiben Önnek nincs lejárt tartozása, úgy a következő havi távhőszámla fizetendő összege csökken a túlfizetés mértékével mindaddig, amíg a teljes összeg felhasználásra nem kerül.

 

        16.  Ha túlfizetésbe kerülök a juttatással, és június végéig nem használom fel, akkor megkapom készpénzben?

A jogszabály szerint a 12.000,- Ft jóváírása 2018. áprilisában kibocsátott számlában megtörténik, a fel nem használt összeg készpénzben nem vehető fel, hanem az árkompenzáció a számla egyenlegen mindaddig felhasználható, amíg a túlfizetés a havi távhőszámlák fizetendő összegeit ki nem egyenlíti.

 

        17.  Érvényesíthetek-e kamatkövetelést abban az esetben, ha a 2018. évi áprilisi számlában nem írják jóvá a teljes 12.000,- Ft-os juttatást?

A Kormányrendelet szerint a szolgáltatónak 2018. június 30. napjáig kell jóváírnia a juttatást, ami 2018. áprilisában megtörtént, így kamat a távhőszolgáltatóval szemben nem érvényesíthető.

 

     18.  Felhasználható-e a juttatás a DHK Zrt.-nél nyilvántartott lejárt fizetési határidejű tartozás csökkentésére vagy kiegyenlítésére?

A FŐTÁV Zrt. a lejárt fizetési határidejű díjtartozásokat a 181. napon a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: DHK Zrt.) részére engedményezi. A DHK Zrt. a követelések kötelezettjeit értesíti az engedményezés megtörténtéről és arról, hogy az értesítés kézhezvételét követően kizárólag a DHK Zrt. részére teljesíthetik tartozásukat. A követeléskezelőnél nyilvántartott tartozásokra az árkompenzáció nem használható fel.

 

A téli rezsicsökkentésről további részleteket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján, a http://www.mekh.hu címen olvashat.