Tavasztól felgyorsul a hőgyűrű kiépítése

Befejeződött az Erzsébet hídi vezetéktartó gerendák kiépítése, így a megkezdődhetnek az úgynevezett horony kialakításának előkészületei. Ez előfeltétele a csövek hídra szállításának, amelyet február végére ütemezett a vállalat.

A hídon futó tranzitvezeték végső kiépítését azonban a Március 15. téren talált újabb régészeti feltárás késlelteti. Az egyik szerelőaknában őskori, kora középkori eredetűnek vélt leleteket találtak. Ezzel párhuzamosan a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szabad sajtó úti épülete előtt kialakított aknában is előbukkant egy rétegsor, amit szintén régészek vizsgálnak. A tervek szerint a két akna között a február 18-ai héten kezdődött volna a távhővezetékek sajtolása, így egyelőre csak a Kossuth Lajos utcában, a Városház utcánál lévő aknában zajlanak a mélyítési munkálatok.

A Döbrentei térnél március közepe után tervezik a gázvezeték-kiváltás előkészítését, kialakítják a munkával járó közúti elterelésekhez szükséges forgalomtechnikát.