Történet

A FŐTÁV

Budapest Főváros Önkormányzata - mint tulajdonos - a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény és az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény rendelkezései alapján 1994. június 1-jei hatállyal Budapesti Távhőszolgáltató Részvénytársaság (FŐTÁV Rt.) cégnéven, a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Távfűtő Művek általános jogutódjaként, határozatlan időtartamra 100%-ban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságot alapított.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXII. törvény 156.§ (2) bekezdése módosította a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény részvénytársaságok elnevezéséről szóló szakaszát. Ennek megfelelően társaságunknak a működési formájának megfelelően, cégnevében fel kell tüntetni a "zártkörűen működő részvénytársaság" megnevezést, illetve annak "zrt." rövidítését. A módosító törvény hatálybalépését megelőzően a cégjegyzékbe már bejegyzett részvénytársaságoknak a névváltoztatást a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, de legkésőbb 2006. június 30-ig kötelesek alapító okiratuk módosításával biztosítani. Társaságunk 2006. február 10.-e óta használja az új típusú elnevezést.

2021. szeptember 1-jével megalakult a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített nevén a BKM Nonprofit Zrt.

A tulajdonos Fővárosi Önkormányzat döntésének megfelelően, háromnegyed éves előkészítő munka eredményeként az egységes budapesti közműtársaság öt cég (hat szolgáltatói tevékenység: hulladékgazdálkodás, kertészet, kéményseprés, köztisztaság, távfűtés, temetkezés) egyesülésével, az európai városüzemeltetésben széles körben elterjedt és bevált úgynevezett Stadtwerke-modell szerint kezdi meg működését.

Az új fővárosi közműcégben a gazdasági hatékonyságnövelés és a fenntartható működés céljával egyesül a FŐTÁV Nonprofit Zrt., az FKF Nonprofit Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt, a BTI Nonprofit Zrt. és a FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft. A korábbi tagvállalatok az összeolvadást követően egységes irányítás mellett, hat divízióként vesznek részt Budapest közműellátásában - megőrizve több évtizedes múltra visszatekintő szakmai hagyományaikat és értékeiket. Az összeolvadó öt társaság engedélyesi tevékenységeit, közszolgáltatói szerepkörükből fakadó kötelezettségeit és jogait, szolgáltatási portfolióját és munkavállalói közösségeit az új egységes közműcég változatlan formában, az egyes divíziók keretein belül viszi tovább.


A társaság 28 milliárd 359 millió 900 ezer forintos alaptőkéjét (jegyzett tőke) 283 599 db 100 000,- Ft névértékű névre szóló részvény testesíti meg. A részvénytársaságnál 6 tagból álló Felügyelőbizottság működik. Alaptevékenységünk és egyben elsődleges feladatunk a hőtermelés és a hőszolgáltatás, melynek keretében a saját fűtőműveinkben előállított, valamint közcélú erőművektől, illetve egyéb hőtermelőktől vásárolt hőenergiát juttatjuk el fogyasztóinkhoz.

Szolgáltatási tevékenységünket 2 üzemeltetési régió szervezeti keretben végezzük.

Észak-budapesti üzemeltetési igazgatóság

Ellátott lakások száma: 134.400 db
Hőközpontok száma: 2.056 db
Primer vezeték nyomvonalhossza: 265 km

Észak-budapesti_régió

A régió főbb hőforrásai

 • Újpesti Erőmű
 • Fővárosi Hulladékhasznosító Mű
 • Észak-budai (Kunigunda utcai) Fűtőmű, MVM
 • Újpalotai Fűtőmű
 • Füredi úti Fűtőmű
 • Rákoskeresztúri Fűtőmű
 • 2 gázmotoros erőmű
 • Pinceszeri tömbkazánház
 •  Toboz utcai tömbkazánház

 


Dél-budapesti üzemeltetési igazgatóság

Ellátott lakások száma: 103.855 db
Hőközpontok száma: 2.022 db
Primer vezeték nyomvonalhossza: 270 km

Dél-budapesti_régió

A régió főbb hőforrásai

 • Kelenföldi Erőmű
 • Csepeli Erőmű
 • Kispesti Erőmű
 • Rózsakerti Fűtőmű
 • 2 gázmotoros erőmű
 • Budafoki tömbkazánház
 • Keleti Károly utcai tömbkazánház