Virtuális Erőmű Projekt

 

2017

A FŐTÁV Zrt. idén ismét elnyerte az Energiahatékony Vállalat címet a Dr. Szili Katalin a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tiszteletbeli elnökének fővédnöksége és a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkárságának védnöksége alatt, a tudományos élet, a szakigazgatás, a társadalmi szervezetek és mentor vállalatok összefogásával, a vállalkozások, közintézmények és a lakosság energiatudatosságának elősegítése érdekében meghirdetett Energiahatékonysági Kiválósági Pályázaton.

 

Virtuális Erőmű Program

Magyarország primerenergia-mérlegében a budapesti távhő lenyomata – beleértve a távhővel kapcsoltan termelt villamos energia primerenergia-felhasználását is – megközelítőleg 2 %. Ennek a számottevő energiamennyiségnek az ésszerű kezelése nem képzelhető el energiatudatosság és energiahatékonysági fejlesztések megvalósítása nélkül. A Virtuális Erőmű Program (VEP) a vállalati energiatudatosságot, az e mentén kidolgozott energiahatékonysági program szerint megvalósított fejlesztéseket, illetve más vállalatok hasonló törekvéseinek támogatását ismeri el egy speciálisan számított, a fejlesztések hatására elért erőművi kapacitás-megtakarítást számszerűsítve.

A szisztematikus energiagazdálkodás megvalósítása jegyében nyerte el a FŐTÁV 2016-ban immár másodszor az „Energiatudatos Vállalat" és harmadszor az „Energiahatékony Vállalat címet, továbbá 2015-ben az Energiahatékony Mentor Vállalat" címet.

Ezzel a törekvéssel kívánja a FŐTÁV Zrt. demonstrálni a budapesti hőpiac valamennyi szereplője számára az energiatakarékosság és az energiahatékonyság fontosságát, illetve az energiatudatos magatartás szükségességét.

Az energiagazdálkodás területén mindeddig megtett és a jövőben megtenni szándékolt intézkedésekkel rá kívánunk szolgálni a Nemzeti Energiastratégia azon várakozására is, amely a klímavédelem megvalósításában fontos eszközként tekint a távhőrendszerekre, és példát kívánunk mutatni felhasználóinknak az energiatudatos magatartásból annak érdekében, hogy minél előbb elérjük azt az ambiciózus célkitűzésünket, amelynek eredményeként a távhőellátás Nyugat-Európához hasonlóan Budapesten is az ingatlanok értéknövelő tényezőjévé válik.


2015 - Negyedik lépcső: ENERGIAHATÉKONY MENTOR VÁLLALAT A FŐTÁV Zrt.

A 2011. március 7.-én megtartott jelképes alapkőletétel alkalmával indult útjára a Virtuális Erőmű Program, és az általa üzemeltetett Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat, azzal a céllal, hogy Magyarország EU-s vállalásaival összhangban 2020-ra egy 200MW fosszilis erőmű kapacitásának megfelelő virtuális erőművet „építsen fel" a pályázók igazolt megtakarításaiból.

A FŐTÁV Zrt. az indulást követő évben, 2012-ben csatlakozott a Virtuális Erőmű Programhoz, és azóta is folyamatosan részt vesz benne. Ennek a munkának köszönhetően 2015-ben elérte a program legmagasabb, negyedik szintjét, és ezzel elnyerte az Energiahatékony Mentor Vállalat címet.

„A „Mentor vállalatok" olyan „Energiahatékony vállalatok", amelyek a Program keretében vállalják, hogy személyes példamutatásukkal, szerepvállalásukkal és kiállásukkal segítik a Program elterjesztését, népszerűsítését.

A FŐTÁV Zrt. kiemelten fontosnak tartotta és tartja - az energiahatékonyság fenntartása és fejlesztése mellett – a jó gyakorlatai és saját szakemberei tudásának megosztását, munkavállalóinak energiatudatos képzését, valamint, hogy példamutatásával, szerepvállalásával segítse a Program elterjesztését, népszerűsítését.

A FŐTÁV Zrt. szakemberei hozzájárulnak a tudásmegosztáshoz nem csupán vállalati szinten, hanem az országos szakmai konferenciákon való részvételeken keresztül is.

Az előadásokban munkatársaink arra ösztönöznek, hogy mind a döntéshozás, mind a termelő- és szolgáltató vállalatok, mind pedig fogyasztóink lássák meg és keressék a további lehetőségeket az Európai Uniós és a hazai energiahatékonysági célok elérésére. Itt természetesen szerepet kaphatnak a technológiai újítások, amennyiben ezeknek beruházási költségoldala ezt megengedi, de gyakran egyszerű elgondolásokkal is csökkenthető a fosszilis energiahordozók felhasználása és az emisszió volumene a megújulók részarányának növelése mellett.

Vállalatunk nagy hangsúlyt fektet a jövő szakembereinek képzésére és energiatudatosságának formálására. Ezért a FŐTÁV Zrt. a hagyományos szakmai gyakorlati programja mellett évek óta fogadószervezete a Climate-KIC nemzetközi Pioneers into Practice programjának. Ennek keretein belül a résztvevő hazai és külföldi pioneeroknak lehetőségük nyílik gyakorlati ismereteik elmélyítésére és szakmai tudásuk bővítésére.

A pályázatban bemutatott projektek:

2014 - Harmadik lépcső: ENERGIAHATÉKONY VÁLLALAT A FŐTÁV

A FŐTÁV 2014-ben a program harmadik kiválósági szintjére lépett (a tavaly elnyert „Energiatudatos Vállalat" cím jelentette a második lépcsőt) azzal, hogy idén megkapta az Energiahatékony Vállalat címet.

A Pályázat szempontjából „Energiahatékony Vállalat"-nak az a vállalkozás minősül, amely saját energiatudatosságának megteremtésén túl olyan energiahatékonysági beruházásokat valósít meg, amely igazolhatóan, nagymértékben hozzájárul energiafogyasztásának csökkenéséhez. Ezekből a megtakarításokból épül a „Virtuális Erőmű".


A FŐTÁV nyertes pályázatának motivációs leírása.

A pályázatban bemutatott projektek:

2013 - Második lépcső: ENERGIATUDATOS VÁLLALAT

Örömmel és büszkeséggel tájékoztatjuk Partnereinket, hogy a FŐTÁV Zrt. 2012-ben elnyerte az Energiatudatos Vállalat címet. A címet a Virtuális Erőmű Program által létrehozott, a hazai vállalkozások energiahatékonyságának előmozdítását célzó Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat keretében kaptuk meg.

A pályázat védnökei között megtalálható az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, Tanácsadó Testületének tagjai között pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és több, nagyhírű műszaki gazdaságtudományi egyetem képviselője.

A Virtuális Erőmű Program célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze, számszerűsítse és közzétegye a csatlakozó vállalkozások energiahatékonyság terén elért eredményeit.

1. A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés elkötelezettjeként Társaságunk nagy hangsúlyt helyez az energiahatékony működésre. Energiatudatos vállalatként kiemelt figyelmet fordítunk a hatékony energiafelhasználásra, amellyel nem csak saját költségeinket csökkentjük, de a jövő nemzedékei számára teremtünk élhetőbb környezetet.

A program keretében az előttünk álló évre az alábbi vállalásokat tettük:
• Vállalatunk működtet egy belső szakértőkből álló un. energiahatékonysági munkacsoportot, amely az összes szervezeti szintű nézőpontból vizsgálja az energiahatékonyságot a működési leírásunkban foglalt módon.
• Az energiahatékonysági munkacsoport tagjainak éves teljesítményértékelésénél az energia menedzser értékelése, illetve az elért energiahatékonysági eredmények is figyelembe vételre kerülnek.

2. A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés elkötelezettjeként Társaságunk nagy hangsúlyt helyez az erőforrások hatékony felhasználásra.  Az Energiatudatos Vállalat díj elnyerésével termékeink/szolgáltatásaink megvásárlásakor ügyfeleink is biztosak lehetnek abban, hogy azok előállításakor a lehető legkevesebb energiát használtuk fel, vagyis nem terheltük a környezetet.

A program keretében az előttünk álló évre az alábbi vállalásokat tettük:
• A vállalat rendelkezni fog olyan energiafelügyeleti rendszerrel, amely képes a mért adatok feldolgozására és értékelésére.
• Az energiafelügyeleti rendszer által generált havi jelentés elérhető lesz a szervezet vezetői szintjein, igazodva a hatáskörükhöz, szakmai felkészültségükhöz és részletezettségi igényeikhez.
• Energetikai auditot készítünk létesítményeinkről (az energiaszámlákból, illetve a szerződésekből származtatott  beruházások, valamint a beruházás nélküli energiahatékonyságot növelő javaslatok összesítésével).

3. A Virtuális Erőmű Program segít számszerűsíteni a már elért megtakarításokat, így az illetékes állami szervek számára hasznos információforrást jelent a vállalkozások energiahatékonyságáról. Társaságunk számára fontos, hogy az Európai Unió tagjaként mi is hozzájáruljunk hazánk energiahatékonysági vállalásaihoz és részt vegyünk ebben az előremutató kezdeményezésben.

A program keretében az előttünk álló évre az alábbi vállalásokat tettük:
• A FŐTÁV törekszik arra, hogy növelje a felhasznált megújuló energiák részarányát.
• Az energiahatékonysági célokhoz az adott költséghely tevékenységéhez kapcsolódó energia indikátorokat (EPI: Energy Performance Indicator) vezetünk be (pl.: kWh/m2, m3/fő és más fajlagos mutatók).
• Az akciótervek rangsorolásában a megtérülés számítás is fontos szerepet kap.
• Az energiahatékonysági célértékeket a felső vezetés rendszeresen (évente) felülvizsgálja.
• Az energiahatékonyság fejlesztési akcióterveket rendszeresen felülvizsgáljuk, értékeljük és aktualizáljuk.
• A célkitűzési rendszer hatékonyságát és az akciótervek megvalósítási folyamatának sikerességét időszakonként vállalati szinten áttekintjük és fejlesztjük.

4. A jelenkor egyik legnagyobb gazdasági kihívása az erőforrások hatékony felhasználása, a költségek megfelelő szinten tartása. A Virtuális Erőmű Programhoz való csatlakozásunk segítségével cégünk megkapta azt a szakmai segítséget, mellyel hosszú távon képesek vagyunk az energiaköltségek rendszeres nyomon követésére, optimalizálására és tudásunkat, tapasztalatainkat megoszthatjuk a programban részt vevő többi hazai vállalattal.

A program keretében az előttünk álló évre az alábbi vállalásokat tettük:
• Folyamatosan motiválni kívánjuk alkalmazottainkat, erősítve az energiatudatosságukat a célok eléréséhez.

5. Amellett, hogy jól számszerűsíthető költségcsökkenést eredményezett, számunkra a Virtuális Erőmű Programhoz való csatlakozás egyik fő mozgatórugója az Energiatudatos Vállalat logó és használatának lehetősége volt. A jelen gazdasági helyzetben nemcsak a költségek minimalizálása, hanem innovatív értékesítési és marketing technikák alkalmazása is segíthet a vállalatoknak a fejlődésben. Bízunk benne, hogy az Energiatudatos Vállalat védjegy hamarosan fontossá válik a fogyasztók számára, és inkább az ilyen védjeggyel ellátott termékeket keresik a polcokon.

A program keretében az előttünk álló évre az alábbi vállalásokat tettük:
• Cégünk bizonyított és számszerűsített megtakarításokat mutat ki projekt alapon, és számol el a Virtuális Erőmű Programban (VEP).
• Cégünk az energiahatékonysági fejlesztési tevékenységének összes ráfordításait és hasznát számszerűsíti, és évente felülvizsgálja.
• Cégünk a sikeres energiahatékonysági fejlesztési tevékenységeit és elért eredményeit beszámolók formájában kívánja dokumentálni.